nr. 6 din data 28.07.2016 privind stabilirea consilierilor locali care sa participe la adunarea sateasca de pentru alegerea delegatului satesc din satul apartintor Bobohalma

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI                                                                             

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.6/28.07.2016

 

 

Privind stabilirea  consilierilor locali care sa participe la
adunarea sătească de pentru alegerea delegatului sătesc din satul aparținător
Bobohalma

 

 

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit 
în ședința ordinară din 28 iulie 2016.

 

 

În
temeiul O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a consiliului local, ale Legii nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică , a Legii nr. 393/2004 privind statutul
aleșilor locali și ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Văzând
referatul nr.14608/19.07.2012 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni;

 

 

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Articol unic.  Se stabilesc 
consilierii locali care sa participe la adunarea sateasca de pentru
alegerea delegatului satesc din satul apartinator Bobohalma dupa cum urmeaza:

 

 

 

 

 

1.
Gligor Dorin Petru

 

 

2.
Vodă Mircea.

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

    Antonya Mihail

 

 

                                                                           Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                              Secretar,

 

 

                                                                                       Blănaru Ștefan