nr. 23 din data 28.07.2016 pentru modificarea si completarea H.C.L.nr.125/2015 privind aprobarea a 10 locuri de amenajare/amplasare spatii de stationare statii publice de transport public local de calatori in municipiul Tarnaveni

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL
MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL
LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 23/28.07.2016

 

 

Pentru  modificarea si completarea  H.C.L.nr.125/2015 privind aprobarea a 10
locuri de amenajare/amplasare spații de staționare “ stații publice de
transport public local de călători în municipiul Târnăveni.

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară
din data 28 iulie 2016

 

 

În conformitate cu  prevederile legii serviciilor de transport
public local nr.92/2007, modificată și completată, anexa nr.1 la Contractul
nr.17239/2015 de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Târnăveni
si anexa nr.2 la H.C.L. nr.14/2015 “Caietul de sarcini privind delegarea
gestiunii prin concesionare a serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate în municipiul Târnăveni “ CAP. VIII “ Investiții,

 

 

În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1
Art.1.din H.C.L. nr.125/2015
privind aprobarea a 10 locuri de amenajare/amplasare
spații de staționare “ stații publice de transport public local de călători în
municipiul Târnăveni se modifica si se completeaza astfel:

 

 

œSe aprobă locurile de
amenajare/amplasare pentru 10 spații de staționare acoperite și dotate cu bănci
și/sau scaune “ minim 5 locuri “ stații publice de transport public local, după
cum urmează:

 

 Nr.crt.Denumirea
stației publiceAdresă
amplasare stație-Puncte de reperTraseu-sens de circulație1.Piața
Primăriei


 Str.Republicii-Primăria
TârnaveniCentru-Cars
II2.Centru- œCrama 


Fara
partea din spateStr.Republicii-Nr.83-Restaurant
œCram㠝Cars
II-Centru3.Centru-Complex Venus 


 Str.Republicii-Nr.52Centru-Cars
II4.Colegiul
TehnicStr.Republicii-Nr.32Centru-Cars
II


 5.Policlinică


 Str.Dr.Victor
Babeș-Nr.2Centru-MOL6.Policlinică-Bloc
C103


 Str.Dr.Victor
Babeș-Nr.1MOL-Centru


 7.Zorilor


 Str.Armatei-Intrare
Cart.ZorilorMOL-Centru


 8.Bariera
1Decembrie 1918-Canton C.F.R.


 Str.1Decembrie
1918-(după bariera CFR)Blocuri
Seuca-Cars II9.Str.
1 Decembrie 1918( œTriumf )


 Str.
1 Decembrie 1918 nr.15Blocuri
Seuca- Cars II10.Str.
1 decembrie 1918


 Str.
1 Decembrie 1918 nr.6-8Cars
II-Blocuri Seuca.


 

 

 

 

 

             Art.2. Se aproba modelul de statii din
Anexa nr.1 pe amplasamentele stabilite la art.1din HCL nr.125/2015.

 

 

 Art.3. Dimensiunile statiilor sunt:
H=2,5 m, l=1,2 m, L=5 m
, iar amplasarea statiilor pe amplasamentele aprobate se va face
cu avizul Serv. Urbanism si Amenajarea Teritoriului  din cadrul Primariei
municipiului Tarnaveni..

 

 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul
municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,

 

 

   
Antonya Mihail

 

 

                                                                           Avizează pentru legalitate,

 

 

                                                                                              Secretar,

 

 

                                                                                       Blănaru Ștefan