nr. 28 din data 25.08.2016 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni

 

 

R O M N I A                                                                                          

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOTĂRÂREA nr.28/25.08.2016

 

 

privind
desemnarea reprezentantilor consiliului local al municipiului Tarnaveni in
consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din municipiul
Tarnaveni.

 

 

  

 

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 25 august 2016;

 

 

Văzând
Raportul intocmit de secretarul municipiului Tarnavni inregistrat sub
nr.16881/2016;

 

 

In
baza art 96 al.2 si urm din Legea educatiei nationale nr.1/2011;

 

 

În
temeiul art. 36 alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată,

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

Art. 
1.
 Se mandateaza urmatoarele persoane sa
indeplineasca functia de reprezentant al consiliului local al municipiului
Tarnaveni in consiliul de administratie al unitatii de invatamant
preuniversitar astfel:

 

 

         
Colegiul Tehnic “ Ciulea Pavel

 

 

Dordea
Cornel Cristian

 

 

Popa
Ovidiu

 

 

         
Liceul teoretic    
Modorcea Ovidiu

 

 

Cimpoca
Alin

 

 

Gligor
Dorin

 

 

         
Scoala gimnaziala Traian “ Voda Mircea

 

 

   Tutecean Dan Cristian

 

 

   Antonya Mihail

 

 

         
Scoala gimnaziala Avram Iancu “ Fodor
Alexandru

 

 

 Heghes Octavian

 

 

         
Scoala gimnaziala Prefect Vasile
Moldovan “ Popa Lucian

 

 

         
Scoala Generala Nr.3 “Dordea Cornel

 

 

         
Gradinita nr.4 “ Incze Csaba

 

 

        Voda Mircea

 

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
împuternicesc persoanele nominalizate la art.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

         Presedinte de sedinta

 

 

             Cirlea
Emanoil

 

 

 

 

 

                                                                                                 
Secretar

 

 

                                                                                              Stefan
Blanaru