nr. 30 din data 06.09.2016 privind aprobarea schimbrii destinatiei imobilului Scoala Primara Botorca situat in Municipiul Tarnaveni, str. Mediasului , in care a functionat scoala primara si gradinita, in imobil cu alta destinatie decat aceea de locuinta, respectiv spatiu de depozitare si Capela Mortuara pentru Biserica Ortodoxa Romana Botorca

 

 

R O M N I A

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

                     

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA
nr.30/06.09.2016

 

 

privind
aprobarea  schimbării destinației
imobilului Școala Primară Botorca situat în Municipiul Târnăveni,
str.Mediașului , în care a funcționat școală primară și grădiniță, în imobil cu
altă destinație decât aceea de locuință, respectiv spațiu de depozitare și
Capela Mortuară pentru Biserica Ortodoxă Română Botorca

 

 

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit
în ședința extraordinară din 06.09.2016;

 

 

Văzând
referatul nr. 16463/18.08.2016 întocmit de Direcția Economică;

 

 

În conformitate cu art.112 alin.(2) și (6) din Legea
nr.1/2011 a Educației Naționale, modificată și completată;

 

 

În temeiul
art. 36 alin. (6) lit.a), alin.(7)
lit.a)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

  Art.1.  Se aprobă schimbarea destinației imobilului Școala Primară Botorca  situat
în Municipiul Târnăveni, str.Mediașului, în care a funcționat școală primară și
grădiniță, în imobil cu altă destinație decât aceea de locuință, respectiv
spațiu de depozitare și Capela Mortuară pentru Biserica Ortodoxă Română
Botorca.

 

 

Schimbarea destinației se poate face doar
după primirea avizului conform al Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice.

 

 


Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Presedinte de sedinta

 

 

Cimpoca Alin

 

 

 

 

 


Secretar

 

 


   Stefan Blanaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa la HCL nr.29/06.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFE  pentru SERVICII DE SALUBRIZARE

 

 

valabile
incepand cu data de 06 septembrie 2016

 

 

                               

 

 

Nr.


crt 


DENUMIREA ACTIVITĂȚII 


U.M. 


Tarif


 1Măturat
manual străzi (se calculează întreaga suprafaă )


 lei /1000mp8,551.1Măturat
manual trotuare (se calculează întreaga suprafată )


 lei /1000mp19,22Măturat
mecanizat (se calculează întreaga suprafață a străzii)


  


lei /1000mp7,73Întreținere
străzi,trotuare,golit coșurilei
/1000mp6,24Curățat
rigole prin răzuire manualălei/oră11,15Curățat
mecanizat zăpadalei/oră117,56Curățat
manual zăpadalei/oră11,17Combaterea
poleiului prin împrăștierea manuală a


materialului antiderapant din
autobasculantă și remorcă 


lei/oră 


117,58Colectarea
,încărcarea , transportul și descărcarea


reziduurilor rezultate de la salubrizarea
stradală. 


lei/mc 


34,859Colectat
și transportat  deșeuri municipale de
la


 populație la statia de sortare a
Municipiului Târnăveni 


lei/pers/lună 


4,810Colectat
și transportat  deșeuri municipale de
la agenți economici  și instituții publice
la statia de sortare a Municipiului Târnăveni.lei/mc52,2511Colectat
,încărcat,transportat și depozitat deșeuri din


demolări și construcții . 


lei/mc 


30,712Chirie
pubelă  120 llei/buc/lună1,613Chirie
pubelă de 240 llei/buc/lună3,514Chirie
container de 1,1 mclei/buc/lună26,815Ecarisajlei/lună26416Material
antiderapant : – nisip


        – sarelei/tonă


lei/tonă70,0


282,0


 

 

 

 

 

Notă:

 

 

1. La tarifele din tabel se va
adăuga TVA.

 

 

 2.Prestarea serviciilor de salubrizare în
Municipiul Târnăveni se face pe bază de comandă, tabelul cu tarife fiind anexă
la comanda.