nr. 32 privind modificarea HCL nr.28 privind persoanele mandatate sa indeplineasca functia de reprezentant in consiliul de administratie al unitatilor de invatamant preuniversitaral consiliului local