Proiecte de HCL – sedinta ordinara din 29.09.2016

download

P.V. – spre aprobare – sedinta
extraordinara a CL din 12.09.2016

1. Proiect de hotarare privind
necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului (teren si cladiri)
žStadion Chimica Tarnaveni 

2. Proiect de hotarare privind
necesitatea și oportunitatea achiziționării serviciului de expertizare/evaluare
imobile din domeniul public si privat al municipiului Tarnaveni

3. Proiect de hotarare privind
mandatul pentru modificarea solutiilor tehnice cuprinse in Master planul
revizuit pentru sectorul de apa canal

4. Proiect de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la unele obiective de
investitii

5. Proiect de hotarare privind
aprobarea cofinantarii actualizate la unele obiective de investitii

6. Proiect de hotarare privind
validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia primarului nr.952/19.09.2016
asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2016 si
rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2016

7. Proiect de hotarare privind
desemnarea reprezentantilor consiliului local in comisii de
concurs