nr. 37 din data 29.09.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului de investiii: Reabilitare/Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni

 

 

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A nr. 37/29.09.2016

 

 

            Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni în ședința ordinară din data de 29.09.2016;

 

 

            Văzând  Referatul 
cu nr. 18488/21.09.2016 întocmit de ing. Muth Teodor, șef serviciu
Investiții, achiziții, servicii publice;

 

 

            În temeiul art. 44 alin. (1) din
Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, republicată cu
modificările și completările ulterioare.

 

 

            În baza prevederilor art. art
36,  alin. 1 și art. 45, alin. 1 din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001;

 

HOTĂRĂȘTE

 

         Art. 1. Se aprobă  indicatorii tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului de investiții Reabilitare/Modernizare străzi în municipiul Târnăveni  conform
anexei.

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

                  Presedinte de sedinta

 

                       Cimpoca Alin

 

 

                                                                                      Avizeaza pentru legalitate

                                                                                                    Secretar

                                                                                              Stefan Blanaru

 

 

 

 

Anexa la HCL
nr.37/29.09.2016

 

 

 

 

 

Principalii
indicatori tehnico-economici ai investiției:

 

 

1.
Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

 

 

5.107.384 lei /
1.158.190 euro

 

(1 euro =
4,4098)

 

 

Valoarea
totală a investiției:

 

5.107.384 lei /
1.158.190 euro, din care

 

C+M = 4.318.034
lei / 979.191  euro

 

 

2.
Eșalonarea investiției (INV/C+M):

 

 

                                   total
investitie (lei cu TVA)   din care C+M
(lei cu TVA)

 

 

            ANUL 1                                2.000,000                               1.690,898

 

            ANUL 2                                1.553,692                               1.313,568

 

            ANUL 3                                1.553,692                               1.313,568

 

 

 

 

 

3.
durata de realizare a lucrarii (luni): 9
luni

 

 

4.
capacități (în unități fizice și valorice):

 

 

4.1. Str.
Libertății:

 

– Lungimea părții carosabile: L= 400,00 m;

 

– Lățimea părții carosabile: l= 6,00 m

 

– Suprafața părții carosabile: 2.470,00 mp;

 

– Suprafața trotuare: 840,00 mp;

 

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

 

– Ridicarea în cotă a căminelor (10 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (4 buc);

 

– Camere de cădere: 6 buc.;

 

 

4.2. Str.
Gorunului:

 

– Lungimea părții carosabile: L= 280,55 m;

 

– Lățimea părții carosabile: l= 5,50 m

 

– Suprafața părții carosabile: 1.510,00 mp;

 

– Suprafața trotuare: 1.070,00 mp;

 

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

 

– Ridicarea în cotă a căminelor (6 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (4 buc);

 

 

4.3. Str. Salviei:

 

– Lungimea părții carosabile: L= 281,72 m;

 

– Lățimea părții carosabile: l= 5,50 m

 

– Suprafața părții carosabile: 1.530,00 mp;

 

– Suprafața trotuare: 530,00 mp;

 

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

 

– Ridicarea în cotă a căminelor (4 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (2 buc);

 

 

4.4. Str. Porumbeilor:

 

– Lungimea părții carosabile: L= 550,00 m;

 

– Lățimea părții carosabile: l= 4,00 m

 

– Suprafața părții carosabile: 2.270,00 mp;

 

– Suprafața trotuare: 735,00 mp;

 

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

 

– Ridicarea în cotă a căminelor (6 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (4 buc);

 

– Camere de cădere: 4 buc.;

 

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (10,00 mp);

 

 

4.5. Str.
Crângului:

 

– Lungimea părții carosabile: L= 213,20 m;

 

– Lățimea părții carosabile: l= 4,00 m

 

– Suprafața părții carosabile: 860,00 mp;

 

– Suprafața trotuare: 615,00 mp;

 

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

 

– Ridicarea în cotă a căminelor (5 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (3 buc);

 

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (20,00 mp);

 

 

4.6. Str. Câmpului:

 

– Lungimea părții carosabile: L= 323,00 m;

 

– Lățimea părții carosabile: l= 3,50- 4,50 m

 

– Suprafața părtii carosabile: 1.370,00 mp;

 

– Suprafața trotuare: 332,00 mp;

 

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

 

– Ridicarea în cotă a căminelor (6 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (4 buc);

 

– Camere de cădere: 2 buc.;

 

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (5 buc.), semnalizare rutieră orizontală (10,00 mp);

 

 

4.7. Str. O. Goga:

 

– Lungimea părții carosabile: L= 368,00 m;

 

– Lățimea părții carosabile: l= 4,00-5,00 m

 

– Suprafața părții carosabile: 1.880,00 mp;

 

– Suprafața trotuare: 475,00 mp;

 

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

 

– Ridicarea în cotă a căminelor (8 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (3 buc);

 

– Camere de cădere: 5 buc.;

 

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (5 buc.), semnalizare rutieră orizontală (40,00 mp);

 

 

4.8. Str. Crinului:

 

– Lungimea părții carosabile: L= 156,00 m;

 

– Lățimea părții carosabile: l= 5,00 m

 

– Suprafața părții carosabile: 755,00 mp;

 

– Suprafața trotuare: 1.070,00 mp;

 

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

 

– Ridicarea în cotă a căminelor (2 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (2 buc);

 

– Camere de cădere: 1 buc.;

 

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (2 buc.), semnalizare rutieră orizontală (10,00 mp);

 

 

4.9. Str.
Eternității:

 

– Lungimea părții carosabile: L= 494,00 m;

 

– Lățimea părții carosabile: l= 4,00-6,00 m

 

– Suprafața părții carosabile: 1.950,00 mp
(reabilitare sistem existent), 1.300,00 mp (sistem rutier complet);

 

– Suprafața trotuare: 980,00 mp;

 

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea
străzii;

 

– Ridicarea în cotă a căminelor (20 buc.) și a
gurilor de aerisire gaz (13 buc);

 

– Camere de cădere: 3 buc.;

 

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare
rutieră verticală (8 buc.), semnalizare rutieră orizontală (80,00 mp);

 

 

4.10. Str. 9 Mai:

 

– Lungimea părții carosabile: L= 327,00 m;

 

– Lățimea părții carosabile: l= 5,50 m

 

– Suprafața părții carosabile: 1.790,00 mp;

 

– Suprafața trotuare: 830,00 mp;

 

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

 

– Ridicarea în cotă a căminelor (6 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (2 buc);

 

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (40,00 mp);

 

 

4.11. Str. Marinei:

 

– Lungimea părții carosabile: L= 228,00 m;

 

– Lățimea părții carosabile: l= 6,00 m

 

– Suprafața părții carosabile: 1.390,00 mp;

 

– Suprafața trotuare: 695,00 mp;

 

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

 

– Ridicarea în cotă a căminelor (10 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (2 buc);

 

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (30,00 mp);

 

 

4.12. Str.
Cooperației:

 

– Lungimea părții carosabile: L= 365,85 m;

 

– Lățimea părții carosabile: l= 5,50-6,00 m

 

– Suprafața părții carosabile: 2.265,00 mp;

 

– Suprafața trotuare: 980,00 mp;

 

– Rigole de diferite tipuri pe toată lungimea străzii;

 

– Ridicarea în cotă a căminelor (16 buc.) și a gurilor de
aerisire gaz (13 buc);

 

– Camere de cădere: 1 buc.;

 

– Lucrări de siguranța circulației: semnalizare rutieră
verticală (4 buc.), semnalizare rutieră orizontală (40,00 mp);