Situatii financiare la 30.09.2016

Bilant si cont de rezultat patrimonial la 30.09.2016

Contul de executie a bugetului local la 30.09.2016