Anunt de publicitate nr. 61311-Actualizare Studiu de fezabilitate si intocmire documentatie pentru obtinerea avizelor pt obiectivele de investitii Construire pod rutier

 

Anunt de publicitate nr. 61311 – Actualizare Studiu de fezabilitate si intocmire documentatie pentru obtinerea avizelor pt obiectivele de investitii Construire pod rutier nou peste raul Tarnave Mica – Cod CPV
79314000-8