Anunt de participarea nr. 65562-Actualizarea Studiului de fezabilitate si intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor pentru obiectivul de investitiiConstruire pod rutier peste raul Tarnava Mica

Anunt de participarea nr. 65562-Actualizarea Studiului de fezabilitate si intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizelor pentru obiectivul de investitiiConstruire pod rutier peste raul Tarnava Mica – Cod CPV
79314000-8