ANUNT licitatie: Inchirierea prin licitatie publica a unor spatii cu alta destinatie aflate in proprietatea Municipiului Tarnaveni

                   ANUNT LICITATIE

1.    Informatii generale privind organizatorul licitatiei: Municipiul Tarnaveni, cod fiscal  323535,  sediul Piata Primariei, nr.7, telefon 0265/443400, fax 0265/446312;

2.    Informatii generale privind obiectul licitatiei: Inchirierea prin licitatie
publica 
a urmatoarelor spatii cu alta destinatie aflate in proprietatea Municipiului Tarnaveni:

-Spatiu situat in Tarnaveni, str. Republicii, nr.30, in suprafata de 755,19 mp cu destinatie birou institutii publice

-Spatiu situat in Tarnaveni, str. Republicii, nr.63, in suprafata de 78,20 mp cu destinatie birou institutii publice

-Spatiu situat in Tarnaveni, str. 1 Mai, nr.1, in suprafata de 95,83 mp cu destinatie birou institutii publice

-Spatiu situat in Tarnaveni, str. Stadionului, nr.2, in suprafata de 21,04 mp cu destinatie magazie

-Spatiu situat in Tarnaveni, str. Stadionului, nr.2, in suprafata de 57 mp cu destinatie birou

   3.    Informatii privind documentatia de atribuire:

3.1.   Documentatia de atribuire se va obtine dupa depunerea unei solicitari in scris din partea ofertantului;

3.2.   Documentatia de atribuire se va obtine de la Primaria Municipiului Tarnaveni, str. Republicii nr.84;

3.3. Documentatia de atribuire se va obtine dupa achitarea taxei de participare de catre ofertanti de 50 lei, numerar la caseria Primariei Municipiului Tarnaveni;

3.4.   Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 12.12.2016;

3.5.     Taxa de participare la licitatie de- 50 lei se achita numerar la caseria Primariei Municipiului Tarnaveni;

4.    Informatii privind ofertele:

4.1.   Data limita de depunere a ofertelor: 14.12.2016;

4.2.      Adresa la care trebuie depuse ofertele:Sediul Primariei Municipiului  Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, camera 23, registratura;

4.3.       Numarul de exemplare in care trebuie depusa oferta: 1 exemplar conform cerintelor din documentatia de atribuire si caiet de sarcini;

5.    Informatii privind data, ora si locul desfasurarii licitatiei: 15.12.2016 ora   10.00, sediul Primariei   Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, camera 6;

6.   Informatii privind contestatiile: Contestatiile se pot depune la:

           – Autoritatea contractanta;

          – Instanta judecatoreasca competenta;

        Termen de depunere a contestatiilor: o zi calendaristica de la adjudecarea   licitatiei.  

                    

                                                   PRIMAR                                                  
                                     jrs. Meghesan Nicolae Sorin