Proiecte de HCL – sedinta ordinara din 19.12.2016

P.V. – spre aprobare – sedinta ordinara a CL din 24.11.2016
1. Proiect de hotarare privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia nr. 1733/6.12.2016 si aprobarea executiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 30.11.2016 
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2016 
3. Proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei de pare de joaca copii pentru unele terenuri din municipiul Tarnaveni 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor construite din fonduri ANL 
5. Proiect de hotarare privind acceptarea unei donatii – teren 
6. Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare constituit prin HCL nr. 13/2004 
7. Proiect de hotararea privind aprobarea Regulamentului Salii de Sport situate in municipiul Tarnaveni str.Republicii nr. 30 
8. Proiect de hotarare privind aplicarea impzitului pe cladiri majorat pentru imobilul situat in municipiul Tarnaveni Cart.Viitorului nr.l3F