Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere, la concursul pentru ocuparea funcției contractuale vacante de Administrator Public

Rezultatul selectiei dosarelor  de inscriere,

la  concursul organizat in data de 06.01.2017 –proba scrisă, pentru  ocuparea funcției  contractuale vacante de Administrator Public :

Avand in vedere  prevederile  art. 20 din H.G.R. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant corespunzator  functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri  publice, comisia de concurs comunica  urmatoarele:

Nr. CANDIDATI REZULTAT VERIFICARE DOSARE CONCURS
      Administrator public
1 ZERES  SERGIU BOGDAN ADMIS

Candidatul admis va sustine proba scrisa in data de 06.01.2017, ora 10,00 la sediul Primariei municipiului Tarnaveni, Piata Primariei, nr. 7,c amera 6 .

Afisat azi 30.12.2016, la ora 11,00 la sediul Primariei Municipiului Târnăveni și  pe pagina de internet proprie.

 Secretar comisie, 
Salahub Cristina