Proiecte HCL – sedinta ordinara din 26.01.2017

ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

 In baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 53/20.01.2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 26 ianuarie 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I      

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea serelor din str. Victor Babes, municipiul Tarnaveni”.
 2. Proiect de hotarare privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia nr.1823/2016 asupra bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2016.
 3. Proiect de hotarare privind majorarea impozitului pe clădiri datorat pentru imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Viitorului, nr. 13F.
 4. Proiect de hotarare privind propunerea de evaluare a secretarului municipiului Tarnaveni pentru perioada 01 ianuarie – 04 mai 2016.
 5. Proiect de hotarare privind propunerea de evaluare a secretarului municipiului Tarnaveni pentru perioada 05 mai – 31 decembrie 2016.
 6. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi in scopul promovarii personalului contractual.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr.2 al Protocolului de constituire a Punctului de lucru al SPCEEPS Mures.
 8. Proiect de hotarare privind desfiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
 9. Proiect de hotarare privind actualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului de depozitare a deseuri menajere in Depozitul de deseuri nepericuloase de la Sighisoara
 11. Proiect de hotarare privind operatiuni preliminare concesionarii serviciului public de salubrizare care intra in competenta municipiului Tarnaveni.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unui teren.
 13. Proiect de hotarare prind aprobarea apartamentarii unui imobil construit.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru persoanele de ajutor social in anul 2017.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale acordate in cadrul SPAS Tarnaveni in anul 2017.
 16. Raport de Activitate al SPAS Tarnaveni pentru anul 2016.
 17. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului municipiului Tarnaveni

PRIMAR,
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN

       Târnăveni
    20 ianuarie 2017

 PV -spre aprobare – sedinta ordinara din 19.12.2016