Anunt – interviu pentru candidatii declarati admisi la concursul organizat in data de 06.02.2017

Nr.  3189 /07.02.2017

 A N U N T

Avand in vedere prevederile  din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele:

Candidatii declarati admisi la concursul organizat in data de 06.02.2017– proba scrisa pentru ocuparea functiei publice  de conducere  vacante de Sef Serviciu la Serviciul Ordine si Liniste Publica  si Paza Bunurilor – Politia Locala, vor sustine interviul in data de 08.02.2017 la ora 14,00 la sediul institutiei, Piata Primariei nr. 7.

 

Secretar comisie concurs
     Salahub Cristina