Rezultatul probei interviu din cadrul concursului organizat in data de 06.02.2017 pentru ocuparea functiei publice de conducere Sef Serviciu la SERVICIUL ORDINE SI LINISTE PUBLICA SI PAZA BUNURILOR – POLITIA LOCALA