Proiecte HCL – sedinta extraordinara din 13.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 175/ 08 februarie 2017.

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 13 februarie 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E  D E  Z I

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni”
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni”
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Alimentare cu apa a cartierului Botorca din municipiul Tarnaveni”
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Alimentare cu apa a cartierului Botorca din municipiul Tarnaveni”
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Reabilitare/Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni”
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii „Reabilitare/Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni”
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica- municipiul Tarnaveni”
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica- municipiul Tarnaveni”
  9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 83C cuprins intre DN 14A si satul Bobohalma, in municipiul Tarnaveni, judetul Mures”
  10. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii „Modernizare drum comunal DC 83C cuprins intre DN 14A si satul Bobohalma, in municipiul Tarnaveni, judetul Mures”

 PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 

  PV spre aprobare – sedinta din 26.01.2017.pdf  

Târnăveni
08 februarie 2017