nr. 18 din 13.02.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici actualizati, pentru obiectivul de investitii „Modernizare strazi in municipiul Tarnaveni”

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 18 /13.02.2017

 

                Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în şedinţa extraordinară din data de 13.02.2017;

                Văzând  Referatul  cu nr. 2831/02.02.2017 întocmit de ing. Muth Teodor, şef birou Investiţii, achiziţii, servicii publice;

                În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

                În baza prevederilor art. art 36,  alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 HOTĂRĂŞTE               

 Art. 1. Se aprobă  Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Modernizare străzi în municipiul Târnăveni” conform anexei.

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă

        Incze Csaba Levente

 

 

                                                                                    Avizează pentru legalitate

                                                                                                              Secretar

                                                                                                   Stefan Blanaru

 

 

 

 

 Anexa la HCL nr.18/13.02.2017

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

(actualizaţi in 31 ianuarie 2017 conform Legii 277/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare)

 

  1. Valoarea totală (INV), inclusiv TVA 12.314.445 lei (2.737.412 euro)

din care:

– construcţii montaj ( C+M ) 11.122.346 lei (2.469.547 euro)

  1. Eşalonarea investiţiei ( INV/C+M ) 10.364.689 lei (2.3301.321 euro) /

9.346.509 lei (2.075.250 euro), fara TVA:

  1. – anul I 10.364.689 lei / C+M 9.346.509 lei

2.3301.321 euro / C+M 2.075.250 euro

  1. Durata de realizare ( luni )

Durata de implementare a proiectului este de un an, executia propriu-zisa fiind de 9 luni .

  1. Capacităţi ( în unităţi fizice şi valorice )
  2. Realizarile proiectului in unitati fizice

Strada Stelelor

o Lungimea : L=100,00m

o Latimea partii carosabile: L1=60,00m l1=5.50m, L2=40,00 l2=4.00m

o Suprafaţa partii carosabile: 510,00 mp,

o Suprafata trotuare: 245,00mp.

o Canalizare pluviala – lungimea de 130,00m, este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 3 camine si 4 guri de scurgere

o Zid de sprijin de 28,00m lungime si inaltimea de 3,50m.

Valoare cu TVA: 225.523 lei

Strada Sticlarilor

o Lungimea: L=233,00m

o Latimea partii carosabile: L1=189,00m l1=6,00m

L2=44,00 l2=5,500m

o Suprafaţa partii carosabile: 1430,00 mp,

o Suprafata trotuare; 775,00mp.

o Canalizare pluviala – lungimea de 240,00m, este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 5 camine si 10 guri de scurgere

o Zone verzi pe o suprafata de 250,00mp,

Valoare cu TVA: 421.862 lei

Strada Tractoristilor

o Lungimea partii carosabile: L=261,00m

o Latimea partii carosabile: l=6,00m

o Suprafaţa partii carosabile: 1570,00 mp,

o Suprafata trotuare: 820,00mp.

o Canalizare pluviala – lungimea de 100,00m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 2 camine si 4 guri de scurgere.

o Rigola tip Scafa are lungimea de 300,00m.

Valoare cu TVA: 416.068 lei

Strada Timisului

o Lungimea partii carosabile: L=128,00m

o Latimea partii carosabile: l=6,00m

o Suprafaţa partii carosabile: 750,00 mp,

o Suprafata trotuare: 385,00mp.

o Rigola tip Scafa are lungimea de 250.

Valoare cu TVA: 193.576 lei

Strada Recoltei

o Lungimea partii carosabile: L=119,00m

o Latimea partii carosabile: L1=50,00m l1=3,50m, L2=69,00 l2=5,0m

o Suprafaţa partii carosabile: 560,00 mp,

o Suprafata trotuare: 280,00mp.

o Rigola carosabila de 15,00m lungime.

o Zone verzi pe o suprafata de 125,00mp.

Valoare cu TVA:144.475 lei

Strada Plevnei

o Lungimea partii carosabile: L=284,00m

o Latimea partii carosabile: l=5,50m

o Suprafaţa partii carosabile: 1560,00 mp,

o Suprafata trotuare: 820,00mp.

o Canalizare pluviala – lungimea de 270,00m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 5 camine si 10 guri de scurgere

o Zone verzi pe o suprafata de 320,00mp.

Valoare cu TVA: 468.511 lei

Strada Mesteacanului

o Lungimea partii carosabile: L=245,00m

o Latimea partii carosabile: l=5,50m

o Suprafaţa partii carosabile: 1370,00 mp,

o Suprafata trotuare: 760,00mp.

o Canalizarea pluviala care descarca in strada Digului are lungimea de 80,00m, este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 2 camine si 4 guri de scurgere.

o Canalizarea pluviala care descarca in strada Pandurilor are lungimea de 150,00m, este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere.

o Zone verzi pe o suprafata de 260,00mp.

Valoare cu TVA: 405.855 lei

Strada Marasesti

o Lungimea partii carosabile: L=192,00m

o Latimea partii carosabile: l=5,50m

o Suprafaţa partii carosabile: 1150,00 mp,

o Suprafata trotuare: 555,00mp.

o Canalizarea pluviala – lungimea de 130,00m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere

o Zone verzi pe o suprafata de 375,00mp.

 Valoare cu TVA: 303.767 lei

Strada Progresului

o Lungimea partii carosabile: L=268,00m

o Latimea partii carosabile: l=6,00m

o Suprafaţa partii carosabile: 1600,00 mp,

o Suprafata trotuare: 550,00mp.

o Canalizarea pluviala – lungimea de 160,00m, este din teava PEHD Dn 400 si este prevazuta cu 5 camine si 12 guri de scurgere.

o Zone verzi pe o suprafata de 400,00mp.

Valoare cu TVA: 418.918 lei

Strada Digului

o Lungimea partii carosabile: L=471,00m

o Latimea partii carosabile: l=3,50m

o Suprafaţa partii carosabile: 2240,00 mp,

o Suprafata trotuare: 720,00mp.

o Canalizarea pluviala – lungimea de 290,00m, respectiv pana la strada Mesteacanului si este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 6 camine si 6 guri de scurgere, iar pana la strada Progresului canalizarea are lungimea de 150,00m, si este din teava PEHD Dn 315 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere

o Zone verzi pe o suprafata de 450,00mp.

Valoare cu TVA: 605.894 lei

Strada Lacramioarei

o Lungimea partii carosabile: L=274,00m

o Latimea partii carosabile: l=6,00m

o Suprafaţa partii carosabile: 1640,00 mp,

o Suprafata trotuare: 950,00mp

o Canalizarea pluviala care descarca in strada Digului are lungimea de 115,00m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere.

o Canalizarea care descarca in strada Pandurilor are lungimea de 105,00m, este din teava PEHD Dn 250 si este prevazuta cu 3 camine si 6 guri de scurgere.

Valoare cu TVA: 469.169 lei

Strada Infratirii

o Lungimea partii carosabile: L=492,00m

o Latimea partii carosabile: L1=170,00m l1=3,50m, L2=40,00m l2=4,00m, L3=70,00m l3=3,50m, L4=212,00m l4=4,00m

o Suprafaţa partii carosabile: 2015,00 mp,

o Suprafata trotuare: 750,00mp.

o Rigola tip Scafa pe lungimea de 210,00m

o Canalizarea pluviala de 260,0 m lungime din teava PEHD Dn 250, prevazuta cu 4 camine si 6 guri de scurgere.

Valoare cu TVA: 575.457 lei

Strada Aviatiei

o Lungimea: L=242,00mm

o Latimea partii carosabile: l=5,50m

o Suprafaţa partii carosabile: 1345,00 mp,

o Suprafata trotuare: 590,00mp..

o Rigola prefabricata tip « SCAFA » de 30x12cm, in lungime de 480,00m

Valoare cu TVA: 344.438 lei

Strada Paltinis

o Lungimea: L=133,00mm

o Latimea partii carosabile: l=3,70m

o Suprafaţa partii carosabile: 520,00 mp,

o Suprafata trotuare: 260,00mp.

o Rigola prefabricata tip « SCAFA » de 30x12cm, in lungime de 67,00m

o Rgola carosabila de 45,0 m lungime

Valoare cu TVA: 203.103 lei

Strada Morii

o Lungimea: L=490,00m

o Latimea partii carosabile:L1=370,00m l1=5,50m, L2=120,00m l2=3,50m

o Suprafaţa partii carosabile: 2700,00 mp,

o Suprafata trotuare: 690,00mp.

o Rigola betonata tip 1, lungimea de 300,00m, sectiune triunghiulara 90×30 cm

o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 30,00m, din beton armat C25/30

o Rigola carosabila tip 2, lungimea de 7,00m, din beton armat C25/

o Zone verzi pe o suprafata de 125,00mp.

Valoare cu TVA: 526.618 lei

 Strada Albinei

o Lungimea: L=219,00m

o Latimea partii carosabile: l=3,50m

o Suprafaţa partii carosabile: 770,00 mp,

o Rigola betonata tip 1, lungimea de 95,00m, sectiune triunghiulara 90×30 cm

o Rigola existenta in lungime de 200,00m va fi reparata

Valoare cu TVA: 158.341 lei

Strada George Cosbuc

o Lungimea: L=790,00m

o Latimea partii carosabile:

– Tronson 1 L=430,00m l=6,00m

– Tronson 2 L=88,00m l=3,00m

– Tronson 3 L=272,00m l=3,00m

o Suprafaţa partii carosabile: 3.800,00 mp,

o Suprafata trotuare: 1075,00mp..

Evacuarea apelor se realizeaza astfel :

Tronson 1

o Rigola betonata tip 4, lungimea de 185,00m, sectiune trapezoidala,

o Rigola tip Scafa, lungimea de 380,00m,

o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 30,00m, din beton armat C25/30

Tronson 2

o Rigola tip Scafa, lungimea de 85,00m,

Tronson 3

o Rigola tip Scafa, lungimea de 260,00m,

o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 6,00m, din beton armat C25/30

o Zone verzi pe o suprafata de 360,00mp.

 Valoare cu TVA: 818.818 lei

Strada Bazinului

o Lungimea: L=242,00m

o Latimea partii carosabile: L1=45,00m l1=5,00m, L2=197,00m l2=5,50m

o Suprafaţa partii carosabile: 1335,00 mp,

o Suprafata trotuare: 595,00mp..

o Rigola betonata tip 1, lungimea de 195,00m

o Rigola tip Scafa, lungimea de 190,00m,

o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 7,00m, din beton armat C25/30

o Rigola carosabila tip 3, lungimea de 10,00m, din beton armat C25/30

Valoare cu TVA: 311.690 lei

Strada Petru Maior

o Lungimea: L=326,00m

o Latimea partii carosabile: l=5,50m

o Suprafaţa partii carosabile: 1930,00 mp,

o Suprafata trotuare: 1210,00mp.

o Rigola betonata tip 3, lungimea de 320,00m

o Podet din cadre tip P2 de 12.00m lungime.

Valoare cu TVA: 603.873 lei

Strada Codrului

o Lungimea: L=651,00m

o Latimea partii carosabile: l=5,00m

o Suprafaţa partii carosabile: 3330,00 mp,

o Suprafata trotuare: 1615,00mp.

o Rigola betonata tip 2, lungimea de 220,00m

o Rigola betonata tip 5, lungimea de 420,00m,

o Rigola carosabila tip 3, lungimea de 15,00m, din beton armat C25/30

Valoare cu TVA: 812.349 lei

Strada Viticultorilor

o Lungimea: L=315,00m

o Latimea partii carosabile: l=5,00m

o Suprafaţa partii carosabile: 1630,00 mp,

o Suprafata trotuare: 560,00mp.

o Rigola betonata tip 1, lungimea de 85,00m

o Rigola betonata tip 3, lungimea de 220,00m,

o Rigola carosabila tip 3, lungimea de 15,00m.

o Zid de sprijin de 30,00m lungime si inaltimea de 4,50m.

Valoare cu TVA: 501.092 lei

Strada Ciocarliei

o Lungimea: L=377,00m

o Latimea partii carosabile: L1=167,00m l1=6,00m, L2=93,00m l2=4,00m,

L3=65,00m l3=3,00+3.00m, L4=93,00m l4=4,00m

o Suprafaţa partii carosabile: 2075,00 mp,

o Suprafata trotuare: 420,00mp

o Rigola betonata tip 1, lungimea de 167,00m

o Rigola betonata tip 3, lungimea de 190,00m,

o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 10,00m.

o Rigola betonata tip 5, lungimea de 10,00m.

o Zid de sprijin de 25,00m lungime si inaltimea de 3,00m

Valoare cu TVA: 513.072 lei

Strada Narciselor

o Lungimea: L=322,00m

o Latimea partii carosabile: L1=260,00m l1=5,50m, L2=62,00m l2=4,00m

o Suprafaţa partii carosabile: 1720,00 mp,

o Suprafata trotuare: 480,00mp.

o Rigola betonata tip 1, lungimea de 305,00m, care descarca in canalizarea pluviala racordata la cea de pe strada 22 Decambrie

Valoare cu TVA: 354.057 lei

Strada Plugarilor

o Lungimea: L=1086,00m

o Latimea partii carosabile:

Tronson 1

L1 =497,00m l1=5,00m

L2 =205,00m l2=6,00m

L3 =191,00m l1=5,00m

Tronson 2

L=193,00m l=3,50m

o Suprafaţa partii carosabile: 5200,00 mp,

o Suprafata trotuare: 2165,00mp.

o Rigola carosabila tip 3, lungimea de 15,00m,

o Rigola betonata existenta, lungimea de 220,00m, sectiune dreptunghiulara – pe care se vor realiza reparatii,

o Rigola betonata existenta, lungimea de 175,00m – refacere rigola betonata tip 4, sectiune trapezoidala,

o Rigola betonata de acostament, lungimea 230,00m – pe care se vor realiza reparatii,

o Rigola betonata existenta, lungimea de 55,00m, sectiune dreptunghiulara – pe care se vor realiza reparatii,

o Rigola carosabila tip 1, lungimea de 40,00m, din beton armat C25/30

Valoare cu TVA: 1.226.610 lei