Proiecte HCL – sedinta ordinara din 23.02.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 181/16 februarie 2017

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 23 februarie 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I

1.Proiect de hotarare privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni pentru anul şcolar 2017-2018

2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic, municipiul Târnăveni”

3.Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanţarii obiectivului de investiţii „Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic, municipiul Târnăveni” în valoare de 517.529,05 lei

4.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi extindere Gimnaziul de Stat Traian, Târnăveni”

5.Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanţarii obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare şi extindere Gimnaziul de Stat Traian, Târnăveni” în valoare de 507.842,44 lei.

6.Proiect de hotarare aprobarea reevaluării clădirilor, construcţiilor  speciale şi terenurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târnăveni la data de 31.12.2016.

7.Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii  patrimoniului public şi privat al municipiului Târnăveni pe anul 2016.

8.Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni.

9.Proiect de hotarare privind aprobarea Structurii organizatorice şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Asistență Socială – serviciu public de interes local.

10.Proiect de hotarare privind aprobarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Târnăveni.

11.Raport evaluare a activitatii desfasurate de Directia Politia Locala Tarnaveni in anul 2016.

12.Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap din cadrul Primariei Tarnaveni.

13.Informare privind activitatea Asociatiei “Amicitia” in anum 2016.

14.Adresa nr.267/09.02.2017 a Colegiului Tehnic Tarnaveni.

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 

  PV spre aprobare – sedinta din 13.02.2017.pdf  

    

Târnăveni, 16 februarie 2017