Anunt Publicitate numarul 82114 – Servicii de medicina muncii si analize medicale

  Detalii Anunt Publicitate numarul 82114
Autoritate contractanta
Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de medicina muncii si analize medicale
CPV: 85147000-1-Servicii de medicina muncii (Rev.2)
Descrierea contractului: Servicii medicale profilactice pentru supravegherea starii de sanatate a salariatilor, conform legislatiei in vigoare.
Valoarea estimata fara TVA: 19000.00 RON
Conditii contract: Durata contractului este de 12 luni. Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile.Pretul va fi exprimat in lei fara TVA, pentru fiecare investigatie in parte ( conf. ref. de necesitate nr. 5807/ 14.03.2017 ), precum si valoarea totala, fara TVA. Investigatiile medicale se vor efectua la sediul autoritatii contractante, in afara de cele care necesita deplasarea la un laborator medical. Numarul de examene medicale poate sa creasca sau sa scada in functie de fluctuatia angajatilor.
Conditii participare: Achizitia se va finaliza prin Catalogul electronic din SEAP. Documentatia de elaborare a ofertei se regaseste aici
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 28.03.2017
Informatii suplimentare: Ofertele se vor prezenta in plic inchis la Primaria municipiului Tarnaveni, cam 23 Registratura, pana la data de 28.03.2017, ora 14. Operatorul economic al carui oferta va fi selectata va primi odata cu comunicarea privind rezultatul selectiei, invitatia de a publica respectiva oferta in cadrul catalogului electronic SEAP. Operatorul economic are obligatia sa publice achizitia in SEAP, in maxim 2 zile lucratoare de la primirea invitatiei indicand campurile dupa care se va efectua cautarea reperului in catalog ( ofertant, cod CPV si denumire serviciu ). Nepublicarea informatiilor in SEAP, atrage respingerea ofertei depuse la sediul autoritatii contractante.Informatii, ing. Rosca Claudiu, Serv. Investitii- achizitii, tel.026544340 int. 36, e- mail: office@primariatarnaveni.ro.

 

 

Documentatia de elaborare a ofertei