Informare beneficiari și potențiali beneficiari ai Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, cu privire la consultarea materialelor referitoare la măsurile de mediu și climă

În urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2017, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își propune o intensificare a acțiunilor de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă, ale Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

În cadrul Măsurii 10 ”Agro-mediu și climă”, Măsurii 11 ”Agricultura ecologică” și Măsurii 13 ”Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice” se regăsesc măsurile de dezvoltare rurală destinate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale pe hectar de suprafață agricolă, pentru compensarea totală sau parțială a costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri.

Documente referitoare la măsurile de mediu și climă sunt disponibile pentru consultare prin accesarea următorului link:

http://www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html