Anunt Publicitate numarul 82510 – Servicii de taiere si toaletare a arborilor pe aria Municipiului Tarnaveni CPV: 77211400-6

 
Autoritate contractanta
Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Dobai Lorand , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Servicii de taiere si toaletare a arborilor pe aria Municipiului Tarnaveni
CPV: 77211400-6-Servicii de taiere a arborilor (Rev.2)
Descrierea contractului: Prestatorul are obligatia de a presta serviciile de taiere si toaletare a arborilor conform anexei A, stabilita in baza Programului Taierilor de arbori sezonul toamna 2016- primavara 2017 cu nr. 22882/25.11.2016, cu profesionalism si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. Prestatorul are obligatia : – de a supraveghea efectuarea serviciilor; – de a asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau alte mijloace necesare; – de a lua masuri de restrictionarea circulatiei pietonale si protejarea bunurilor materiale ( retele de utilitati, imobile) in zona unde se lucreaza; -de a inlatura toate ramurile uscate care prezinta pericol pentru pietoni si vehicole; -de a reduce coronamentul pana la inaltimea de 8-10 m, inlaturand pericolul ruperii ramurilor in caz de furtuna, vant puternic; – prin tehnica de executare a taierilor, de a respecta principiile de dezvoltare normala, in continuare a arborilor( fara cioturi, se evita ranirea ramurilor); – de a presta serviciile in perioada repausului vegetativ ( pana la pornirea in vegetatie, umflarea mugurilor); – de a degaja retelele de cabluri prin inlaturarea tuturor ramurilor situate pe aliniamentul stalpilor; – de a obtine arbori cu forma de coroana dreapta, la specia castan-columnara, fara dezechilibre, cat mai regulata; – de a lua masuri de restrictionare a circulatiei rutiere ( unde este cazul ) printr-un program stabilit in prealabil de comun acord cu achizitorul serviciului si Politia Rutiera; – de a anunta in prealabil ( unde este cazul ) operatorii retelelor de utilitati; – de a transporta materialul lemnos rezultat in urma taierii arborelor la Sera din str. Victor Babes iar deseurile la depozitul de pe str. Gradinilor; – de a curata zona in care presteaza serviciile contractate. – Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor si calitatea mijloacelor utilizate.
Valoarea estimata fara TVA: 8000.00 RON
Conditii contract: Termen de executie: 60 de zile de la primirea ordinului de incepere. Plata la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru serviciile prestate si receptionate.
Conditii participare: Transmiterea in plic sigilat a ofertelor la sediul Primaria Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei, nr.7, Tarnaveni, judetul Mures TERMEN-31.03.2017 ORA 12. – Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini nr. 6730/24.03.2017, punctele 1-16.
Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei.
Termen limita primire oferte: 31.03.2017
Informatii suplimentare: Caietul de sarcini, Anexa A si Programul Taierilor de arbori sezonul toamna 2016- primavara 2017 poate fi vizualizat aici.

Valabilitatea ofertei :60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

 

Caietul de sarcini, Anexa A si Programul Taierilor de arbori sezonul toamna 2016- primavara 2017