În atenţia părinţilor interesaţi de serviciile oferite în cadrul Creşei Târnăveni (0-3 ani)

                            

 

 

ANUNȚ

Având in vedere debutul activităţilor în cadrul Creşei Târnăveni în data de 3 aprilie 2017, vă comunicăm că  în conformitate cu prevederile art.22, alin.(1) si alin.(2) din HGR nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, actele necesare înscrierii copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară sunt:

a) cerere de înscriere;
b)
copie de pe certificatul de naştere al copilului;
c)
copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;
d)
adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţii legali;
e)
adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic;
f)
fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
g)
examen coproparazitologic pentru copil.

Cu 24-48 de ore înainte de a începe frecventarea unităţii, părinţii vor prezenta şi avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului.

Rugăm părinţii interesaţi de serviciile oferite în cadrul Creşei Târnăveni, să depună pâna în data de 30.03.2017, la Registratura Primăriei Municipiului Târnăveni, într-un dosar plic, toate documentele menţionate mai sus.

Vă stăm la dispoziţie cu orice informaţii legate de deschiderea si funcţionarea Creşei Târnăveni.

 

Vă aşteptăm!    

PRIMAR
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN