Proiecte HCL – sedinta ordinara din 30.03.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 330 din 23.032017;

Se convoacă Consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 30 martie 2017, orele 14.00, la sediul Consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I  

 1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul 2016
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea manifestărilor cultural-artistice, sportive , sociale și educative în municipiul Târnăveni în anul 2017.
 3. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2017.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2017.
 5. Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de inchiriere a spatiilor cu destinatie ”sediu partid politic”.
 6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.14/2017
 7. Proiect de hotarare privind respingerea justificarii unei inscrieri provizorii.
 8. Proiect de hotarare privind dezlipirea unui imobil.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea unei suprafete de teren.
 10. Proiect de hotarare privind Prelungirea valabilitatii PUG.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei UAT Tarnaveni la Aqua Invest Mures.
 12. Proiect de hotarare privind retragerea a doua UAT-uri din Aqua Invest Mures.
 13. Proiect de hotarare privind actualizarea Comisiei tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism.
 14. Proiect de hotarare privind modificarea comisiei de licitatie pentru incheierea contractelor de inchiriere pasuni.
 15. Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare conf.L.350/2005.
 16. Proiect de hotarare prind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al municipiului Tarnaveni.

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 

spre aprobare -PV al sedintei ordinare din 23.02.2017

Târnăveni, 23 martie 2017