Anunt Publicitate numarul 83731 – Serviciu de consultanta specializata in vederea elaborarii documentatiei de atribuire a contractelor de concesiune pentru activitatile serviciului public de salubrizare din Municipiul Tarnaveni

Anunt Publicitate numarul 83731
Autoritate contractanta
Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  sing.Coros Marilena-serviciul investitii,achizitii,servicii publice , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Serviciu de consultanta specializata in vederea elaborarii documentatiei de atribuire a contractelor de concesiune pentru activitatile serviciului public de salubrizare din Municipiul Tarnaveni
CPV: 90713000-8-Servicii de consultanta in probleme de mediu (Rev.2)
Descrierea contractului: Elaborarea documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Tarnaveni, respectiv doua concesiuni pentru activitatile grupate astfel: A) – Maturatul, spalatul, stropirea si întretinerea cailor publice. – Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de înghet. – Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora catre unitatile de ecarisaj sau catre instalatii de neutralizare. B) – Dezinsectia, dezinfectia si deratizarea. ( Legea 101/2006 republicata prevede la art.14 alin (4) atribuirea activitatii de dezinsectie, dezinsectie si deratizare se efectueaza distinct de celelalte activitati specifice serviciului de salubrizare)
Valoarea estimata fara TVA: 7000.00 RON
Conditii contract: Termen de executie: 60 de zile de la primirea ordinului de incepere. Plata la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru serviciile prestate, care se va emite dupa aprobarea documentatiei in Consiliul Local.
Conditii participare: Conditii participare: Transmiterea in plic sigilat a ofertelor la sediul Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, registratura, cam.23, Tarnaveni, judetul Mures TERMEN-04.04.2017 ORA 12. Documente: – Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini nr. 7085/29.03.2017, punctele 1-15- Formular nr.1; – Propunerea financiara- Formular nr.2; – Experienta similara- Formular nr.3;- Scrisoare de inaintare- Formular nr.4
Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut
Termen limita primire oferte: 04.04.2017
Informatii suplimentare: Caietul de sarcini nr. 7085/29.03.2017 poate fi vizualizat aici.

Valabilitatea ofertei :60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

 

 

Caiet de sarcini nr. 7085/29.03.2017