Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere, la concursul organizat in data de 10.04.2017 –proba scrisa, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante de executie

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA
Nr. 7352  / 03.04.2017

Rezultatul selectiei dosarelor  de inscriere,
la  concursul organizat in data de 10.04.2017 –proba scrisa  , pentru  ocuparea posturilor contractuale vacante de executie :

 

Avand in vedere  prevederile  art. 20 din H.G.R. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant corespunzator  functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri  publice, comisia de concurs comunica  urmatoarele:

 

NR               CANDIDATI REZULTAT VERIFICARE DOSARE CONCURS
  Inspector specialitate grad debutant – Serviciul Public de Asistenta Sociala
1 DETESAN LILIANA ADMIS
2 MOLDOVAN RALUCA -IOANA ADMIS
3 LUCACIU ADELINA-SIMONA ADMIS
4 SURUGIU VASILE ADMIS
5 SANC CARMEN-MIHAELA ADMIS
6 MEDESAN ELENA-CLAUDIA ADMIS
7 VIRCA ALINA ADMIS
8 MIKLOS ANA-MARIA ADMIS
9 STROIA LIVIA IONELA ADMIS
Casier – Serviciul Administratia Pietelor
1 MANTA MIRELA- OLGA ADMIS
2 CIOC GHEORGHE ADMIS
3 VASIU CRISTINA-ANCA-ROXANA ADMIS
4 STANCIU COSMINA-ADINA ADMIS
5 CAPUSAN MIRELA ADMIS
6 STROIA IOANA ADMIS
7 CIOBA MONICA DANIELA ADMIS
Muncitor calificat tr. I – Sector Sere Spatii Verzi
1 ILYES ATTILA ADMIS
Lucrator salubrizare – Statia de Transfer si Deseuri Menajere
1 TATAR DORIN NICOLAE ADMIS
2 VULEA EUGENIU ADMIS
Muncitor calificat tr. I – Sector Intretinere Reparatii Strazi
1 ORASAN GHEORGHE ADMIS
2 SURDU DUMITRU – MIHAIL ADMIS

Candidatii admisi vor sustine proba scrisa in data de 10.04.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei, nr. 7.

Candidatii nemultumiti de rezultatele  obtinute vor formula contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii  selectiei dosarelor  conform art.31 din HGR 266/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretariatul comisiei de solutionaree a contestatiei.

Afisat azi 03.04.2017, la ora 12,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si  pe pagina de internet proprie.

                                                          Secretar comisie,
                                                           Salahub Cristina