Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante organizat in data de 12.04.2017

Document afişare rezultate probă interviu
Nr. 8101 /12.04.2017

   Rezultatul probei de interviu la concursul  de recrutare,  pentru ocuparea posturilor  contractuale vacante  organizat in  data de 12.04.2017

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
Muncitor calificat tr.I – Sector Sere Spatii Verzi
1. ILYES ATTILA 95,34 ADMIS
Inspector specialitate grad debutant – Serviciul Public de Asistenta Sociala
1. SURUGIU VASILE 92,34 ADMIS
2. VIRCA ALINA 64,00 ADMIS
3. DETESAN LILIANA ABSENTA
Casier – Serviciul Administratia Pietelor
1. STROIA IOANA 97,00 ADMIS
2. MANTA MIRELA – OLGA 94,00 ADMIS
Lucrator salubrizare – Statia de Transfer si Deseuri Menajere
1. VULEA EUGENIU 80,34 ADMIS
Muncitor calificat tr. I – Secto Intretinere Reparatii Strazi
1. SURDU DUMITRU MIHAIL 94,34 ADMIS

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la proba de interviu,  pot formula contestatie in termen de cel mult o zi lucratoare  de la data afisarii rezultatului probei de interviu conform art. 31 din HG nr 286/2011, la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

  • Afişat astăzi, 12.04.2017, ora 15,30 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.

                                                                                            

                                                           Secretar comisie
                                                               Salahub Cristina