Anunt Publicitate numarul 87159 – Organizarea unei expozitii foto pe tema ” Femeia roma si pozitia ei in comunitate”

Detalii Anunt Publicitate numarul 87159
Autoritate contractanta
Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Servicii
Denumirea achizitie: Organizarea unei expozitii foto pe tema ” Femeia roma si pozitia ei in comunitate”
CPV: 79960000-1-Servicii de fotografie si servicii conexe (Rev.2)
Descrierea contractului: Organizarea unei expozitii foto pe tema ” Femeia roma si pozitia ei in comunitate”, intr- o locatie pusa la dispozitie, din municipiul Tarnaveni.Evenimentul va fi organizat cu scopul de a stimula incluziunea sociala a femeilor de origine roma pe piata muncii si de a combate stereotipurile de gen.
Valoarea estimata fara TVA: 4201.68 RON
Conditii contract: Se vor realiza 100 de fotografii ( 70 fotografii color si 30 fotografii alb negru ), format A4. Expozitia se va realiza in perioada 24-26 aprilie 2017. Ofertele se vor transmite in plic inchis, la Primaria mun. Tarnaveni, cam 23 Registratura, pana la data de 19.04.2017, ora 12. Operatorul economic al carui oferta va fi selectata va primi odata cu comunicarea privind rezultatul selectiei, invitatia de a publica respectiva oferta in cadrul catalogului electronic SEAP. Operatorul economic are obligatia sa publice achizitia in SEAP, in maxim 2 zile lucratoare de la primirea invitatiei indicand campurile dupa care se va efectua cautarea reperului in catalog (ofertant, cod CPV si denumire serviciu ).
Conditii participare: Organizarea de sesiuni/ campanii/ expozitii fotografice; prezentarea a cel putin doua campanii foto.
Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.
Termen limita primire oferte: 19.04.2017
Informatii suplimentare: Caietul de sarcini poate fi vizualizat aici.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Comp.Proiecte cu finantare internationala, cons. Petru Mirela Oana, cam.25, tel. 0265443400 int. 34. Achizitia se va efectua prin intermediul catalogului electronic din SEAP.

Documentatie pentru Anunt Publicitate numarul 87159