REZULTAT FINAL AL CONCURSULUI DE RECRUTARE pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de executie organizat in data de 10.04.2017

 

REZULTAT FINAL AL  CONCURSULUI DE RECRUTARE 
pentru ocuparea posturilor  contractuale vacante de executie organizat in  data de 10.04.2017                                   

Nume, prenume

candidati

Punctajul proba  scrisa Punctajul probei de interviu Punctajul final al consursului Rezultatul final al consursului
Muncitor calificat tr. I – Sector Sere Spatii Verzi
ILYES ATTILA 75,67 95,34 85,51 ADMIS
Inspector specialitate grad debutant – Serviciul Public de Asistenta Sociala
SURUGIU VASILE 93,34 92,34 92,84 ADMIS
VIRCA ALINA 99,00 64,00 81,50 RESPINS
DETESAN LILIANA 60,67 ABSENT 30,34 RESPINS
MEDESAN ELENA-CLAUDIA 34,34 34,34 RESPINS
SANC CARMEN MIHAELA 21,67 21,67 RESPINS
MOLDOVAN RALUCA IOANA 15,00 15,00 RESPINS
LUCACIU ADELINA SIMONA 0 0 RESPINS
MIKLOS ANA-MARIA ABSENT
STROIA LIVIA IONELA ABSENT
Casier – Serviciul Administratia Pietelor
STROIA IOANA 100 97,00 98,50 ADMIS
MANTA MIRELA-OLGA 70,67 94,00 82,34 RESPINS
STANCIU COSMINA ADINA 16,67 16,67 RESPINS
CIOC GHEORGHE 12,00 12,00 RESPINS
VASIU CRISTINA ANCA ROXANA ABSENT
CAPUSAN MIRELA ABSENT
Lucrator salubrizare – Statia de Transfer si Deseuri Menajere
VULEA EUGENIU 51,00 80,34 65,67 ADMIS
TATAR DORIN NICOLAE 29,00 29,00 RESPINS
Muncitor calificat tr. I – Sector Intretinere Reparatii Strazi
SURDU DUMITRU MIHAIL 68,67 94,34 81,51 ADMIS
ORASAN GHEORGHE 28,34 28,34 RESPINS

 Afişat astăzi, 13.04.2017 , ora  15,30  la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si pe pagina de internet a institutiei.

                                                                         Secretar comisie