Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere, la concursul organizat in data de 24.04.2017

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

Nr. 8427/19.04.2017

Rezultatul selectiei dosarelor  de inscriere,  
la  concursul organizat in data de 24.04.2017 –proba scrisa  , pentru  ocuparea  unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tarnaveni

 

Avand in vedere  prevederile  art. 40 alin.(1) lit. a) si art. 50 alin. (2) din H.G. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functonarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare,  comisia de concurs comunica  urmatoarele rezultate ale selectiei dosarelor de inscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor
COMPARTIMENTUL   CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETATENI
1 SABAU CARMEN GEORGETA Consilier  juridic  clasa I  grad profesional  asistent ADMIS
2 NEGRU DIANA Consilier  juridic  clasa I  grad profesional  asistent ADMIS
SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE
1 HATEGAN LIDIA-SIMONA Referent clasa III grad profesional superior ADMIS
2 SERBAN SIMONA Referent clasa III grad profesional superior RESPINS
3 MARGINEAN NICOLETA Referent clasa III grad profesional superior ADMIS
4 DAMIAN NICOLAE DAN Consilier juridic  clasa I  grad profesional superior ADMIS
5 ISTRATE  CRISTIAN Consilier juridic  clasa I  grad profesional superior ADMIS
COMPARTIMENT DE SPECIALITATE PENTRU PROIECTE CU FINANTARE  INTERNATIONALA
1 STEF VALENTIN-DUMITRU Consilier clasa I grad profesional  superior ADMIS

* Dosarul de inscriere depus de candidata Serban Simona   a fost declarat „respins”, intrucat nu indeplineste conditiile specifice, respectiv studii liceale in domeniul economic absolvite cu diploma de bacalaureat..

Candidatii declarati  admisi vor sustine proba scrisa in data de 24.04.2017, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, Piata Primariei, nr. 7.

Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de 24 de ore  de la afisare, conform art. 63 din HG 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor

Afisat azi 19.04.2017, la ora ,11 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si  pe pagina de internet proprie.

                                                                                           

                                                                                                                    Secretar comisie,