ANUNT privind selectia expertilor care vor presta servicii/activitati de informare in cadrul campaniilor organizate in cadrul proiectului «Poti fi mai mult decat mama! Armonie intre viata profesionala si cea privata” – Organizarea unei expoziţii foto cu tema„Femeia romă şi poziţia ei în comunitate”

MUNICIPIUL TARNAVENI

Nr. 8554/20.04.2017

ANUNT 
privind selectia expertilor care vor presta servicii/activitati de informare in cadrul campaniilor organizate in cadrul proiectului  «Poti fi mai mult decat mama! Armonie intre viata profesionala si cea privata”

 Campanie publică privind dezbaterea problemelor egalităţii de gen şi de promovare a modelelor de succes din rândul femeilor rome în cadrul comunităţii din Târnăveni

 Organizarea unei expoziţii foto cu tema„Femeia romă şi poziţia ei în comunitate”

 

Prin Programul RO11 – „Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului dintre viata profesionala si cea privata”, municipiul Tarnaveni a obtinut finantare pentru implementarea proiectului „Poti fi mai mult decat mama! Armonie intre viata profesionala si cea privata”, constand in amenajarea unui spatiu destinat infiintarii unei crese pentru copii cu varste cuprinse intre 0 si 3 ani.

            Obiectivul principal al proiectului este facilitarea reintegrării pe piaţa muncii a femeilor din municipiul Târnăveni prin promovarea principiilor egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată.

            In vederea implementarii acestui proiect, in cadrul activitatilor de informare si constientizare a opiniei publice cu privire la importanta egalitatii de gen, autoritatea publica locala organizeaza in luna aprilie 2017, Expoziţia foto cu tema „Femeia romă şi poziţia ei în comunitate”, în cadrul Campaniei publice privind dezbaterea problemelor egalităţii de gen şi de promovare a modelelor de succes din rândul femeilor rome în cadrul comunităţii din Târnăveni. Data exacta la care se va organiza evenimentul, va fi comunicata ulterior.

Anuntam in acest sens, organizarea selectiei publice a unui expert, care va presta activitatea de organizare a unei expoziţii foto pe tema „Femeia romă şi poziţia ei în comunitate”, într-o locaţie centrală a municipiului Târnăveni, cu scopul de a atrage atenţia asupra rolului pe care aceasta îl deţine în comunitate şi de a îmbunătăţi imaginea femeii rome în societate. Evenimentul va fi organizat cu scopul de a stimula incluziunea socială a femeilor de origine romă pe piaţa muncii şi de a combate stereotipurile de gen.

Prin intermediul fotografiilor realizate, se va surprinde participarea femeilor rome la viaţa socială şi profesională, de asemenea, prestatorul serviciului va identifica si prezenta (fotografia) modele de succes din comunitatea romă locala, care au reusit sa imbine armonios cariera profesionala cu cea de mama.

Procedura de selectie a expertului (scop, criterii, competente, conditii, termene) se va realiza conform prevederilor Metodologiei anexate prezentului anunt.

 

 

                                                                                                          PRIMAR
                                                                                         MEGHESAN NICOLAE SORIN

 

Metodologia privind Procedura de selectie a expertilor (scop, criterii, competente, conditii, termene)