ANUNT privind selectia expertilor care vor presta servicii/activitati de informare in cadrul campaniilor organizate in cadrul proiectului «Poti fi mai mult decat mama! Armonie intre viata profesionala si cea privata” – Seminar „Participarea femeilor rome la viaţa socială şi profesională”

MUNICIPIUL TARNAVENI

Nr. 6994/28.03.2017

ANUNT 
privind selectia expertilor care vor presta servicii/activitati de informare in cadrul campaniilor organizate in cadrul proiectului
«Poti fi mai mult decat mama! Armonie intre viata profesionala si cea privata”

Campanie publică privind dezbaterea problemelor egalităţii de gen şi de promovare a modelelor de succes din rândul femeilor rome în cadrul comunităţii din Târnăveni

Seminar „Participarea femeilor rome la viaţa socială şi profesională”

 

Prin Programul RO11 – „Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului dintre viata profesionala si cea privata”, municipiul Tarnaveni a obtinut finantare pentru implementarea proiectului „Poti fi mai mult decat mama! Armonie intre viata profesionala si cea privata”, constand in amenajarea unui spatiu destinat infiintarii unei crese pentru copii cu varste cuprinse intre 0 si 3 ani.

            Obiectivul principal al proiectului este facilitarea reintegrării pe piaţa muncii a femeilor din municipiul Târnăveni prin promovarea principiilor egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi cea privată.

            In vederea implementarii acestui proiect, in cadrul activitatilor de informare si constientizare a opiniei publice cu privire la importanta egalitatii de gen, autoritatea publica locala organizeaza in luna aprilie 2017, Seminarul „Participarea femeilor rome la viaţa socială şi profesională”, în cadrul Campaniei publice privind dezbaterea problemelor egalităţii de gen şi de promovare a modelelor de succes din rândul femeilor rome în cadrul comunităţii din Târnăveni. Data exacta la care se va organiza evenimentul, va fi comunicata ulterior.

            Anuntam in acest sens, organizarea selectiei publice a unui expert care va presta activitatea de informare a persoanelor interesate (gravide si mame ocupate), cu privire la modul in care femeia roma participa la viata sociala si profesionala, stimularea incluziunii sociale a femeilor de origine romă pe piaţa muncii şi combaterea stereotipurilor de gen. Procedura de selectie a expertilor (scop, criterii, competente, conditii, termene) se va realiza conform prevederilor Metodologiei anexate prezentului anunt.

 

PRIMAR
MEGHESAN NICOLAE SORIN

Metodologia privind Procedura de selectie a expertilor (scop, criterii, competente, conditii, termene)