Proiecte HCL – sedinta ordinara din 27.04.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 403/18.04.2017;
Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 27 aprilie 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I  

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 31.03.2017.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si produse in anul 2017.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor pentru sem.II al anului scolar 2016-2017.
  4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2017.
  5. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea intocmirii unui nou Plan Urbanistic General pentru municipiul Tarnaveni si a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri destinate inchirierii prezentată in ordinea de prioritate pentru anul 2017.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pentru anul 2016 la Cresa din municipiul Tarnaveni.
  8. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 a Hotararii Consiliului Local nr.57/24.11.2016.

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 

spre aprobare – PV al sedintei ordinare din 30.03.2017    

 

Târnăveni, 18 aprilie 2017