Invitatie de participare – cursuri de formare profesionala

ROMANIA 
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

Nr. inreg. 9234/ 02.05.2017

 INVITATIE DE PARTICIPARE

            Conform Legii nr. 188/ 1999, art. 50, functionarii publici au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala.

            Ca urmare, Primaria municipiului Tarnaveni doreste sa achizitioneze cursuri de formare profesionala in vederea pregatirii angajatilor, eventualele oferte de pret se pot transmite pe e- mail: office@primariatarnaveni.ro; fax 0265446312.

 

                        PRIMAR,                                                       DIRECTOR EX ADJ
            Jrs. Meghesan Nicolae Sorin                              ing. Beleanu Celestin

 

                                                                                              Sef serv. OSRU
                                                                                               Petru Carmen

Anexa:

Invitatie de participare