Anunt Publicitate numarul 92690 – ELIBERARE AMPLASAMENT CENTRU CULTURAL

Autoritate contractanta
Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  Dobai Lorand , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro
Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

 
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: ELIBERARE AMPLASAMENT CENTRU CULTURAL
CPV: 45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
Descrierea contractului: Obiectul prezentei consta in proiectarea si executia lucrarii de Deviere LEA 20 KV – ORAS 4, Tarnaveni, lucrare determinata de necesitatea realizarii investitiei “ Construire centru cultural din Municipiul Tarnaveni, str. Pompelor Nr.14/A” . Aceasta deviere presupune urmatoarele: – Obtinere solutie de la SC ELECTRICA SA S.D. Targu Mures – Intocmire Proiect Tehnic si avizat la SC ELECTRICA SA S.D. Targu Mures – Executie lucrare conform Proiect Tehnic – Intocmire documentatie pentru Receptie la terminarea lucrarilor – Predare 1 exemplar : Proiect tehnic, Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor incheiat cu SC ELECTRICA SA si documentele anexe, Aviz CTE.
Valoarea estimata fara TVA: 10084.00 RON
Conditii contract: Termen de executie: 30 de zile de la primirea ordinului de incepere. Garantia de buna executie pentru lucrare- 24 luni. Plata la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru lucrarile executate si receptionate.
Conditii participare: Transmiterea in plic sigilat a ofertelor conform Caietului de sarcini nr. 9868/09.05.2017 la sediul Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, Tarnaveni, judetul Mures TERMEN-16.05.2017 ORA 14. Executantul verificarilor si incercarilor instalatiilor nou proiectate trebuie sa fie titular a unui atestat ANRE de tip A2, C1A, C2A, pentru incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice de medie tensiune, conform reglementarilor legale din domeniu, inclusiv normelor tehnice PE 116/ 1994, respectiv NTE 002/03/00. In urma masuratorilor si incercarilor efectuate se vor emite de catre executantul lucrarii buletine de verificare si incercari la conductoarele de medie tensiune, inclusiv buletine verificare prize de pamant.
Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei.
Termen limita primire oferte: 16.05.2017
Informatii suplimentare: Caietul de sarcini nr. 9868/09.05.2017 poate fi vizualizat mai jos. Garantia de buna executie -10% din valoarea fara TVA a contractului. Valabilitatea ofertei :90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Oferta se va intocmi astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de Sarcini nr. 9868/09.05.2017.

 

Caietul de sarcini nr. 9868/09.05.2017