METODOLOGIE privind selectia Programului artistic din cadrul evenimentului dedicat Zilei Internationale a Copilului


PROGRAM ARTISTIC
(MODERATOR, MASCOTE,  CONCERT MUZICA LIVE,  SPECTACOL ARTISTIC PENTRU COPII)

– 28 MAI 2017 –

 

Beneficiar: Municipiul Tarnaveni

 1. Scopul procedurii de selectie:

 Această procedură are ca obiectiv selectia programului artistic din cadrul manifestarilor cultural artistice, sportive, sociale si educative dedicate Zilei Internationale a Copilului.

 1. Criterii de eligibilitate

2.1. Profil

Solicitantii eligibili sunt persoane cu experientă dovedită în cadrul manifestarilor de acest gen.

2.2. Competente artistice si oratorice

Solicitantii eligibili trebuie să demonstreze competente artistice si  oratorice excelente precum si alte aptitudini  specifice organizarii de spectacole si evenimente.

2.3. Criterii de calificare:

Solicitantii vor fi selectaţi pe baza experientei lor profesionale dovedite, conform următoarelor criterii:

 • Atestate si/sau certificări in domeniu;
 • Experientă în domeniul acoperit de specificul prezentarii, constituie avantaj exeperienta in organizarea unor evenimente similare cu impact national
 • Constituie avantaj realizarea partiala a progamului cu artisti adolescenti si copii in acord cu specificul evenimentului ;

Ofertantul selectat va fi remunerat cu o suma care nu va depasi suma estimata ( 11.000,00 lei cu TVA inclus ), conf. referatului de necesitate nr. 9576/ 04.05.2017, în acord cu termenii si conditiile contractuale.

 1. Depunerea candidaturii:

Persoanele interesate trebuie să depună următoarele documente:

 • Scrisoare de intentie;
 • Certificate, diplome sau alte documente care sa ateste calificarea în domeniile vizate;
 • Experienta similara sustinuta prin prezentarea copiilor unor contracte cu acelasi specific;

Toate documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr. 7, cam 23, Registratura.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 23.05.2017.

Ofertantul va fi selectat de catre comisia de selectie, conform criteriilor de selectie din prezenta metodologie.

 1. Conflictul de interese:

În vederea garantării independenţei experţilor în cadrul executării sarcinilor care le-au fost încredinţate, acestora li se va solicita să semneze o declaraţie prin care să confirme că nu există niciun conflict de interese între activităţile, propunerile, rapoartele, fişierele, produsele şi/sau rezultatele care le-au fost încredinţate.

 1. Impartialitate si codul de conduită:

Pentru fiecare sarcină pe care o realizează ofertantul selectat trebuie să dea dovadă de o conduită etică si profesională corespunzătoare.

Ofertantului selectat  i se va solicita să semneze, la contractare:

 • Declaratia de conflict de interese
 • Declaratia de confidentialitate si impartialitate

                                                                                                   Intocmit,
                                                                                          Administrator public
                                                                                          Zeres Sergiu Bogdan

  

 

METODOLOGIE privind selectia Programului artistic din cadrul evenimentului dedicat  Zilei Internationale a Copilului