Anunţ de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general sesiunea I – 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMĂRIA
Nr. 9.632/05.05.2017               

 

Anunţ de participare
 pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general  sesiunea I – 2017

 

 1.Autoritatea contractantă: Municipiul Târnăveni, cod fiscal 4323535, cu sediul in Piaţa Primăriei nr. 7, telefon 0265/443400, 0265/446112, fax. 0265/446312 si e-mail: office@primariatarnaveni.ro.

  1. Reglementări legale privind acordarea finanţării nerambursabile:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

– Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.42/2017 privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pentru anul 2017.

  1. Domeniile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:

– sport;
– cultura, educaţie, ştiinţă;
– asistenţă socială.

  1. Sumele aprobate pe anul 2017 – sesiunea I, pe domenii:

– sport: 40.000 lei
– cultura, educaţie, ştiinţă: 60.000 lei
– asistenţă socială: 30.000 lei

Total sumă aprobată conform HCL nr.42/2017 privind aprobarea bugetului general consolidat al Municipiului Târnăveni pentru anul 2017: 130.000 lei

  1. Durata finanţării nerambursabile pentru activitaţi nonprofit de interes general:

– anul 2017

  1. Solicitarea documentaţiei de finanţare nerambursabilă:

 – Documentaţia de finanţare nerambursabilă se poate descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Târnăveni www.primariatarnaveni.ro (Secţiunea: Informaţii cetăţeni/ Legea 350/2005), începând cu data de 19.05.2017.

7. Autoritatea finanţatoare va organiza un seminar de informare si clarificare pentru potenţialii beneficiari, in data de 12.06.2017, ora 12, la sediul Primariei Municipiului Târnăveni, cam.6.

  1. Depunerea documentaţiei:

 – Solicitantul va depune documentaţia la Registratura Primăriei Municipiului Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr. 7, camera 23, până la data de 19.06.2017, ora 1000.

  1. Evaluarea si selecţia proiectelor depuse de asociaţii si fundaţii, în vederea obţinerii finanţării nerambursabile, se va face de catre Comisia de evaluare si selecţionare, constituită potrivit HCL şi Dispoziţiei Primarului, in perioada: 19.06.2017- 10.07.2017.
  1. Comisia de evaluare şi selecţionare va comunica la încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, în scris, solicitanţilor neselecţionaţi motivele neacordării finanţării si celor selecţionaţi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

                                                                                   Primar,
                                                                 jrs. Megheşan Nicolae Sorin

 

 

                          Întocmit

Comisia pentru aplicarea Legii nr.350/2005
                        Preşedinte
                     Cimpoca Alin
                     Consilier local