Proiecte HCL – sedinta ordinara din 25.05.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 489/ 16.05.2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 25 mai 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I  

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului cadru privind darea în administrare a imobilelor cuprinse în anexa 1 la HCL nr. 63/27.04.2017
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite din fonduri ANL

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 Târnăveni, 16 mai 2017

 

Spre aprobar:

– PV al sedintei ordinare din 27.04.2017   
– PV al sedintei ordinare din 10.05.2017