Anunt Publicitate numarul 99920 – Retea de apa in cartierul Victoriei

Anunt Publicitate numarul 99920
Autoritate contractanta
Primaria Municipiului Tarnaveni
Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  MUTH TEODOR , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Detalii anunt
Tip anunt: Cumparari directe
Tip contract: Lucrari
Denumirea achizitie: Retea de apa in cartierul Victoriei
CPV: 45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
Descrierea contractului: Prin prezenta procedura de achizitie Municipiul Tarnaveni doreste incheierea unui contract de achizitie publica pentru executarea lucrarilor de inlocuire a retelei de apa din cartierul Victoriei, dupa cum urmeaza : Retea de distributie apa: Conducta principala PEHD PE 100 Pn 10 D = 160 mm – 10 ml, PEHD PE 100 Pn 101 D = 110 mm – 521 ml Bransamente retea de apa: Conducta de PEHD PE 100 Pn 10 D= 63 mm – 61 ml, PEHD PE 100 Pn 10 D = 32 mm – 6 ml Hidranti de incendiu subterani Dn 80 mm, complet echipati – 3 buc Camine de bransament din beton existente, care se vor pastra si la care se vor inlocui placile suport si capacele existente – 7 buc (necarosabile) Camine de bransament din PE Dn = 800 mm, in care se vor monta contoarele existente – 8 buc Camine de bransament din PE Dn 500 mm, in care se vor monta contoarele existente Dn 15 mm – 3 buc
Valoarea estimata fara TVA: 239495.00 RON
Conditii contract: Termen de executie: 3 luni de la primirea ordinului de incepere. Garantia de buna executie pentru lucrare- 24 luni. Plata la 30 de zile de la data emiterii facturii pentru lucrarile executate
Conditii participare: Transmiterea in plic sigilat a ofertelor conform Documentatiei de atribuire nr. 11469/07.06.2017 la sediul Primaria Municipiului Tarnaveni, P-ta Primariei, nr.7, Tarnaveni, judetul Mures TERMEN-26.06.2017 ORA 15.Oferta va fi însotita de dovada constituirii garantiei pentru participare, în cuantumul, forma si având perioada de valabilitate solicitata în documentatia de atribuire nr.11469/07.06.2017 precum si de scrisoarea de inaintare
Criterii adjudecare: Oferta conforma cu pretul cel mai scazut si publicarea in SEAP a ofertei.
Termen limita primire oferte: 26.06.2017
Informatii suplimentare: Documentatia de atribuire nr. 11469/07.06.2017, Caietul de sarcini nr. 11467/07.06.2017 si Proiectul Tehnic nr. 15/2015 pot fi vizualizate mai jos.

Garantia de buna executie -10% din valoarea fara TVA a contractului.

Valabilitatea ofertei :90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Oferta se va intocmi astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de Sarcini nr. 11467/07.06.2017, Documentatia de atribuire nr. 11469/07.06.2017 si Proiectul Tehnic nr. 15/2015.

Documentatia de atribuire nr. 11469/07.06.2017

Proiectul Tehnic nr. 15/2015