Rezultatul probei scrise la concursul organizat in data de 8 iunie 2017 pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I debutant din cadrul Compartimentului Transport Public Local

 

REZULTATUL PROBEI SCRISE

LA  CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE  08.06.2017 PENTRU OCUPAREA  FUNCTIEI PUBLICE  DE EXECUTIE VACANTE DE INSPECTOR CLASA I GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI  TRANSPORT PUBLIC LOCAL

  

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul
probei scrise
Rezultatul
probei scrise
1. NEGRU DIANA CARMEN 54,00 ADMIS
2. STEF VALENTIN DUMITRU 47,00 RESPINS
3. DETESAN LILIANA 39,50 RESPINS
4. MOLDOVAN RALUCA IOANA 29,50 RESPINS
5. VULEA LILIANA 16,00 RESPINS
6. TANASE STEFAN ALEXANDRU   7,00 RESPINS
7. STROIA LIVIA IONELA 0 RESPINS

 

       Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute pot formula contestatie in termen de 24 de ore de la afisare, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea functionarilor publici cu modificarile si  completarile ulterioare , care se depune la secretarul  comisiei de solutionare a contestatiilor

  • Afişat astăzi 09.06.2017, ora 9,00 la sediul Primariei Municipiului Târnăveni si pe pagina de internet a institutiei.

  Secretar comisie