Rezultatul contestatiei la proba scrisa la concursul din data de 08.06.2017.

Nr. 11761 / 13.06.2017

Comisia de solutionare a contestatiilor formulate in cadrul concursului organizat in data de 08.06.2017 la Primaria Mun. Tarnaveni, pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant din cadrul Compartimentului de Transport Public Local, numita prin Dispozitia primarului nr. 493/17.05.2017, intrunita in data de 12  iunie 2017:

 

COMUNICARE   REZULTAT

LA CONTESTATIA NR. 11761 /  12.06.2017 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul obtinut la recorectarea lucrarii scrise Rezultatul solutionarii contestatiei
1. STEF VALENTIN DUMITRU  43,03 RESPINS

Conform art.66 litera c) din HGR nr. 611/2008,modificata  si completata ulterior

   Nota:

        In conformitate cu  art. 70 alin 3) din HGR nr. 611/2008, lucrarea scrisa individuala, redactata in cadrul probei scrise poate fi consultata la Serviciul OSRU  din cadrul Primariei Municipiului Tarnaveni ,( camera nr. 30).

                                                                                               Secretar comisie