Rezultat Final la concursul din data de 08.06.2017.

Nr. 12058  /14.06.2017

REZULTAT  FINAL

la concursul organizat în data de 08.06.2017 pentru ocuparea functiei publice  de executie vacante de inspector clasa I grad profesional debutant din cadrul

 Compartimentului  Transport  Public  Local 

Nr.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj Proba scrisă Punctaj Interviu Punctaj final Rezultat
1. NEGRU DIANA CARMEN 54,00 84,67 138,67 ADMIS
2. STEF VALENTIN DUMITRU 47,00 47,00 RESPINS
3. DETESAN LILIANA 39,50 39,50 RESPINS
4. MOLDOVAN RALUCA IOANA 29,50 29,50 RESPINS
5. VULEA LILIANA 16,00 16,00 RESPINS
6. TANASE STEFAN ALEXA 7,00 7,00 RESPINS
7. STROIA LIVIA IONELA 0 0 RESPINS

Afişat astăzi, 14.06. 2017, ora  12,00,  la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni .

Secretar  comisie: