Proiecte HCL – sedinta ordinara din 29.06.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. ______/22.06.2017;
Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 29 iunie 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E  D E  Z I

1. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii de lucrari, servicii si produse pe amul 2017.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumelor din bugetul municipiului Tarnaveni pe anul 2017 pentru cultele religioase din municipiul Tarnaveni.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru mijloacele de transport din parcul auto propriu si al Directiei Politia Locala.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investitii „Construire pod rutier nou peste raul Tarnava Mica pentru perioada 2017-2018.
5. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2017.
6. Proiect de hotarare privind modifcarea chiriilor locuintelor pentru tineri destinate inchirierii construite din fonduri ANL.
7. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 a Hotararii Consiliului Local nr.8/23.02.2017.
8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatului consiliului local al municipiului Tarnaveni in Comisia de concurs pentru ocuparea postului de director/director adjunct al unitatilor de invatamant din municipiul Tarnaveni.

PRIMAR,
MEGHEŞAN NICOLAE SORIN

 

Spre aprobare:

– PV al sedintei ordinare din 25.05.2017