Proiecte HCL – sedinta extraordinara 11.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 654/07.07.2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, la data de 11 iulie 2017, orele 10.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

 

O R D I N E     D E       Z I  

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Acord de parteneriat pentru realizarea proiectului „Modernizarea drumurilor judeţene Ungheni (DN15) – Târnăveni (DN14A), DJ151B între km 0+000-13+006 şi DJ142 între km 0+000-12+630, judeţul Mureş”.
  2. Proiect de hotarare privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii Imnului Municipiului Tarnaveni.
  3. Proiect de hotarare privind desemnarea unei comisii pentru coordonarea elaborarii Imnului Municipiului Tarnaveni si a Brandului Municipiului Tarnaveni.

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 

Târnăveni,      07 iulie 2017