Anunt Publicitate numarul 108129 – Achizitia de servicii si activitati de creatie si interpretare artistica

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Achizitia de servicii si activitati de creatie si interpretare artistica.

CPV: 92312000-1-Servicii artistice (Rev.2)

Descrierea contractului: Achizitia de servicii si activitati de creatie si interpretare artistica in vederea realizarii imnului municipiului Tarnaveni

Valoarea estimata fara TVA: 5880.00 RON

Conditii contract: Conf. caietului de sarcini

Conditii participare: Conf. caietului de sarcini

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 18.07.2017

Informatii suplimentare:

Caietul de sarcini nr. 14030/13.07.2017, poate fi vizualizat pe link-ul de mai jos.
Ofertele se pot depune prin: e mail la adresa achizitii@primariatarnaveni.ro, fax 0265446312 sau la Primaria municipiului Tarnaveni, cam 23 Registratura, pana la data de 18.07.2017, ora 15. Operatorul economic a carui oferta va fi selectata, va primi odata cu comunicarea privind rezultatul selectiei, invitatia de a publica respectiva oferta in cadrul catalogului electronic SEAP.
Operatorul economic are obligatia de a publica achizitia in SEAP, in maxim 2 zile lucratoare de la primirea invitatiei indicand campurile dupa care se va efectua cautarea reperului in catalog ( ofertant, cod CPV si denumire serviciu ). Nepublicarea informatiilor in SEAP, atrage respingerea ofertei depuse la sediul autoritatii contractante. Informatii, adm. public Zeres Sergiu, tel.026544340 int. 16, e-mail: achizitii@primariatarnaveni.ro.

 

Caietul de sarcini nr. 14030/13.07.2017