Anunt Publicitate numarul 108273 – Furnizare de medicamente si materiale sanitare

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achizitie: Furnizare de medicamente si materiale sanitare

CPV: 33690000-3-Diverse medicamente (Rev.2)

Descrierea contractului: Furnizare de medicamente si materiale sanitare

Valoarea estimata fara TVA: 3500.00 RON

Conditii contract: Transportul medicamentelor si al materialelor sanitare vor fi incluse in pret,plata se va efectua cu OP,prin trezorerie,la 30 de zile de la data emiterii facturii.Operatorul economic are obligatia ca,medicamentele pe care le furnizeaza ,sa fie in termenul de valabilitate(MINIM 6 LUNI PANA LA EXPIRARE)

Conditii participare: Societatea trebuie sa fie autorizata pentru comercializarea produselor farmaceutice.

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut.

Termen limita primire oferte: 20.07.2017

Informatii suplimentare: Lista cu medicamentele si materialele sanitare pe care dorim sa le achizitionam, poate fi vizualizata in fisierul atasat mai jos..
Ofertele se pot trimite prin: e mail la adresa achizitii@primariatarnaveni.ro, pana la data de 20.07.2017, ora 15.
Operatorul economic a carui oferta va fi selectata, va primi odata cu comunicarea privind rezultatul selectiei, invitatia de a publica respectiva oferta in cadrul catalogului electronic SEAP. Operatorul economic are obligatia sa publice achizitia in SEAP, in maxim 2 zile lucratoare de la primirea invitatiei indicand campurile dupa care se va efectua cautarea reperului in catalog ( ofertant, cod CPV si denumire serviciu ). Nepublicarea informatiilor in SEAP, atrage respingerea ofertei depuse la sediul autoritatii contractante. Informatii, consilier achizitii Horsia Claudiu, tel.026544340 int. 36, e- mail: achizitii@primariatarnaveni.ro.

 

Fisiere atasate:

Lista cu medicamentele si materialele sanitare