Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere, la concursul organizat in data de 24.07.2017

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA
Nr. 14164    / 14.07.2017

 Rezultatul selectiei dosarelor  de inscriere,
la  concursul organizat in data de 24.07.2017 –proba scrisa  , pentru  ocuparea posturilor contractuale temporar vacante de executie :

Avand in vedere  prevederile  art. 20 din H.G.R. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant corespunzator  functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri  publice, comisia de concurs comunica  urmatoarele:

Nr               CANDIDATI REZULTAT VERIFICARE DOSARE CONCURS
  Muncitor calificat treapta II   –   la Sector Sere Spatii Verzi                                         
1 OLTEAN MARINELA RESPINS

Persoana inscrisa nu indeplineste  conditiile necesare, stabilite prin anuntul dat, respectiv conditia specifica de vechime .

Candidatul nemultumit de rezultatul  obtinut poate formula contestatie in termen de o zi lucratoare de la data afisarii  selectiei dosarelor  conform art. 31 din HGR 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretariatul comisiei de solutionaree a contestatiei.

Afisat azi 14.07.2017, la ora 12,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si  pe pagina de internet proprie.

 

                                                     Secretar comisie,