Proiecte HCL – sedinta ordinara din 27.07.2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 676/19.07.2017;

Se convoacă consiliul local al municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data de 27 iulie 2017, orele 14.00, la sediul consiliului local, cu următoarea:

O R D I N E     D E       Z I     

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului general al municipiului Tarnaveni la data de 30 iulie 2017.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati aferenti obiectivului de investitii „Modernizarea serelor din str.Victor Babes.
  3. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei Hotararii nr.40/30.03.2017 privind privind aprobarea  principalelor manifestări cultural-artistice, sportive , sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 2017.
  4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2017.
  5. Proiect de hotarare privind modificarea art.9 lit.k din Regulmentul de organizare si functionare a Consiliului Local Tarnaveni.
  6. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru funcionarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din aparatul propriu al primăriei Tarnaveni şi din serviciile publice din subordinea consiliului local.
  7. Proiect de hotarare privind modificarea tarifului de operare deseuri menajere pentru depozitul

 

PRIMAR,
MEGHE
ŞAN NICOLAE SORIN

 

Spre aprobare:

– PV al sedintei extraordinare din 11.07.2017 
– PV al sedintei ordinare din 29.06.2017