Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere la concursul organizat in data de 31.07.2017 – proba scrisa

ROMANIA
JUDETUL MURES
MUNICIPIUL TARNAVENI
PRIMARIA

Rezultatul selectiei dosarelor  de inscriere,

la  concursul organizat in data de 31.07.2017 – proba scrisa, pentru  ocuparea posturilor contractuale vacante de executie :

 

Avand in vedere  prevederile  art. 20 din H.G.R. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant  sau temporar vacant corespunzator  functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri  publice, comisia de concurs comunica  urmatoarele:

 

NR               CANDIDATI REZULTAT VERIFICARE DOSARE CONCURS
  EDUCATOR LA CRESA                                           
1 COZMA LUMINITA CRISTINA ADMIS

 

Afisat azi 21.07.2017, la ora 14,00 la sediul Primariei Municipiului Tarnaveni si  pe pagina de internet proprie.

 

 

                                                      Secretar comisie,