Anunt Publicitate numarul 111018 – Serviciul de management energetic

Autoritate contractanta

Primaria Municipiului Tarnaveni

Adresa postala:  Piata Primariei, nr. 7 , Localitatea:  Tarnaveni , Cod postal:  545600 , Romania , Punct(e) de contact:  CLAUDIU MIHAI ROSCA , Tel.  +40 265443400 , Email:  tirnaveni@cjmures.ro, office@primariatarnaveni.ro , Fax:  +40 265446312 , Adresa internet (URL):  www.primariatarnaveni.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Servicii

Denumirea achizitie: Serviciul de management energetic

CPV: 71314300-5-Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)

Descrierea contractului: Servicii de management energetic conf. caietului de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 42000.00 RON

Conditii contract: Ofertantul trebuie sa prezinte atestatul ANRE pentru manager energetic pentru localitati. Experienta similara- prezentarea a cel putin unui contract similar de aceeasi valoare sau mai mare.

Conditii participare: Documente: – Scrisoare de inaintare- Formular nr.1; Experienta similara- Formular nr.2;Declaratie privind respectarea conditiilor prevazute in caietul de sarcini – Formular nr.3; – Propunerea financiara- Formular nr.4;

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

Termen limita primire oferte: 01.08.2017

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini nr. 14395/18.07.2017, poate fi vizualizat in fisierul atasat mai jos.
Ofertele se vor prezenta in plic inchis la Primaria municipiului Tarnaveni, cam 23 Registratura, pana la data de 01.08.2016, 18.07.2017, ora 15.
Operatorul economic a carui oferta va fi selectata, va primi odata cu comunicarea privind rezultatul selectiei, invitatia de a publica respectiva oferta in cadrul catalogului electronic SEAP.
Operatorul economic are obligatia de a publica achizitia in SEAP, in maxim 2 zile lucratoare de la primirea invitatiei indicand campurile dupa care se va efectua cautarea reperului in catalog (ofertant, cod CPV si denumire serviciu ).
Nepublicarea informatiilor in SEAP, atrage respingerea ofertei depuse la sediul autoritatii contractante. Informatii, ing. Chirila Monica, tel.026544340 int. 34, e- mail: achizitii@primariatarnaveni.ro.

 

Fisier atasat:

Caietul de sarcini nr. 14395/18.07.2017